Drimmelen en G’berg bij KvK West-Brabant

Met ingang van 1 januari 2008 horen de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg tot het gebied van de nieuwe Kamer van Koophandel West-Brabant/Zeeland.

Ook de gemeenten Baarle-Nassau en Alphen/Chaam zijn toegetreden tot de KvK West-Brabant/ Zeeland. Nu nog vallen die plaatsen onder de Kamer van Koophandel Midden-Brabant. De beide Kamers van Koophandel zijn dat onlangs overeengekomen.

Per 1 januari 2009 wordt het aantal Kamers van Koophandel in Nederland door fusies teruggebracht van 21 naar 12. De motieven voor de schaalvergroting zijn efficiencyverbetering, maar vooral een kwaliteitsverhoging van de dienstverlening. Eerder dit jaar besloten de Kamers van Koophandel Midden- en Oost-Brabant om te fuseren. Die van Zeeland en West-Brabant besloten al eerder om samen te gaan. Drimmelen, Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam liggen naar de mening van de beide Kamers te westelijk voor de nieuwe fusie-Kamer van Midden- en Oost-Brabant. Ze zijn zowel economisch als bestuurlijk meer op West-Brabant gericht.