Economie G’berg positie 52

Hoe staat het met de werkgelegenheid, de bedrijvigheid en de productie? Welke gemeenten hebben in 2008 de beste economische prestaties geleverd?

Jaarlijks vergelijkt bureau Louter alle gemeenten in opdracht van Elsevier: hoe breder de bedrijvigheid des te sterker. De ranglijst is opgesteld door alle uitkomsten af te zetten tegen het aantal inwoners tussen 15 en 65 jaar waardoor alle gemeenten eenzelfde kans hebben. De lijst bestaat uit totaal 400 gemeenten in tegenstelling tot de 441 gemeenten die er begin 2009 waren (sommige gemeenten zijn gecombineerd als er sprake was van minder dan 10.000 inwoners).

De gemeente Geertruidenberg neemt in het recent door weekblad Elsevier gepubliceerde overzicht met positie 52 (rapportcijfer 7,21) een respectabele plaats in en heeft zich hiermee licht verbeterd ten opzichte van 2007.

2005 nam de gemeente G’berg positie 35 op de ranglijst in. De posities op de ranglijst sinds 2005 zijn:

  • 2005 35
  • 2006 40
  • 2007 66
  • 2008 52