Economie krabbelt slechts langzaam op

De economie in Zuidwest-Nederland herstelt zich maar langzaam. De verwachtingen voor 2010 zijn weliswaar iets gunstiger, maar van een krachtig herstel is geen sprake.

Dit blijkt uit de periodieke conjunctuurmeting (COEN), die de KvK in december presenteerde. Vooral de bouwsector is zeer pessimistisch voor dit jaar. Drie kwart van alle ondernemers verwacht nog steeds maatregelen te moeten nemen vanwege de crisis. Voor de meeste ondernemers is dit het afstoten van personeel (n op de vijf ondernemers). Ze geven aan vooral in tijdelijke krachten te snijden, maar in toenemende mate ook in vast personeel. Daarnaast blijven zij voorzichtig op het gebied van investeringen. De COEN-rapportage is te downloaden via de website Zuidwest-Nederland in cijfers.