Economisch beleid ontbreekt al jaren

Binnen de gemeente Geertruidenberg zijn de belangrijkste werkgevers de industrie en de groothandel (43% van de totale werkgelegenheid). Deze bedrijven zorgen er oa voor dat er sprake is van meer banen binnen de gemeente dan de beroepsbevolking groot is. Desondanks beschikt de gemeente niet over een economisch beleid, doch in een toeristisch beleid is echter wel voorzien.

Het zijn vooral de lokale ondernemers die het plaatselijke economische klimaat bepalen en daarom gezien mogen worden als de economische motor. De directe invloed van de gemeente op dit economisch klimaat is betrekkelijk klein en dat vraagt een op participatie en samenwerking gerichte houding van de lokale overheid. Verwacht mag dan worden dat een ondernemer door de gemeente gestimuleerd en gemotiveerd wordt om hem/haar van maximaal belang voor en binnen de gemeente te kunnen laten zijn. Ondanks uitgesproken intenties is dit echter nog steeds niet het geval en mogelijk kan het feit dat de gemeente nu met economisch beleid aan de slag gaat hierin verandering brengen.

Om echter tot resulaten te komen is het wellicht zinvol te bezien of een wat andere werkwijze van de omgang met bedrijven/ondernemers zinvol is. Kijken we bijvoorbeeld naar de responstijd op vragen van ondernemers dan kan vastgesteld worden dat men binnen een paar dagen een reactie krijgt ter bevestiging van ontvangst schrijven. Een inhoudelijke reactie kan echter vervolgens tot 6 weken duren en in sommige gevallen zelfs langer dan een jaar. Hieraan liggen vaak reële redenen ten grondslag, doch is voor de gemiddelde ondernemer een onbegrijpelijke gang van zaken.

10 oktober organiseert de gemeente de Startconferentie Economisch Beleid in cultureel centrum “De Schattelijn” van 12.30 tot 17.00 uur.