Economische ontwikkelingen

Geeft de malaise op de beurzen wel altijd het gevoel dat hoort bij de ontwikkelingen? Moeten we ons terugtrekken in wanhoop of de ontwikkelingen op de voet volgen en vooral oog hebben voor de positieve landelijke en regionale economische ontwikkelingen?

De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland en mag daarmee als een belangrijke deskundige gezien worden op het gebied van economische ontwikkelingen. In het kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank van december 2007 wordt gesteld dat de neerwaartse risico’s voor de economische groei groter dan gebruikelijk zijn, mede door de turbulente financiële markten. De Nederlandse economie groeide echter de eerste drie kwarten in 2007 krachtig met in het derde kwartaal 2007 het hoogste groeicijfer van de laatste 10 jaar. Banken hebben het echter moeilijker en geven aan strengere eisen te stellen aan leningen. Dit heeft vooralsnog geen zichtbare negatieve groei-effecten gehad. Wel wordt gesteld dat, behalve de financiële onrust, de hoge olieprijs en de snelle stijging van de grondstofprijzen een belangrijk neerwaarts risico vormen voor de economische groei.

Afgaande op de publicaties van verschillende deskundigen zal er in Nederland ook in 2008 sprake zijn van een positieve economische groei. De huidige beursontwikkelingen kunnen deze groei afremmen doch dit wil nog niet zeggen dat we met een primair negatief gevoel de ontwikkelingen moeten volgen.