Een goed plan of initiatief? Meld het ons!

De gemeente wil “drempels verwijderen” en het gemakkelijker maken om plannen of initiatieven te realiseren.

Heeft u een plannen voor de realisatie van een (nieuwe) woning, startend bedrijf of een ander initiatief, maar vindt u de stap naar de gemeente te groot? Of u heeft zich wel gemeld, maar kreeg u te horen dat we het bestemmingsplan moeten wijzigen waardoor u een grote procedure moet doorlopen? Het kan u weerhouden om uw plannen daadwerkelijk in te dienen. We willen de drempel bij u weghalen en het u makkelijker maken om het alsnog uit te voeren. Daarom nodigen we u uit om uw plannen, van eenvoudig idee tot uitgebreid projectplan, met ons te delen.

Bestemmingsplan

Binnenkort starten we met het maken van een bestemmingsplan dat niet aan één specifieke locatie gebonden is. We kunnen uw ideeën hierin opnemen. Samen met u bekijken we de haalbaarheid. We hopen dat plannen en ideeën die op de plank liggen, uiteindelijk toch realiseerbaar zijn.

Hoe aan te melden?

U kunt uw initiatief op verschillende manieren aanmelden bij de gemeente.

  • Schriftelijk (postbus 10.0001, 4940 GA Raamsdonksveer) onder vermelding van: ‘aanmelding initiatief bestemmingsplan’.
  • Per email: info@geertruidenberg.nl onder vermelding van: ‘aanmelding initiatief bestemmingsplan’.
  • U kunt een afspraak maken met beleidsmedewerker Nick Brouwers om uw initiatief persoonlijk toe te lichten.

In de aanmelding geeft u aan wat u graag wilt realiseren en op welke locatie. Het hoeft geen uitgewerkt plan te zijn. U kunt uw plan of idee tot en met 19 oktober aanmelden.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na aanmelding beoordelen we of uw initiatief binnen onze visie past. Daarnaast bekijken we ook de haalbaarheid. Zo kijken we naar de omgeving (bijvoorbeeld de buren) en of er milieutechnische knelpunten zijn. Daarna bespreken we met u de vervolgstappen. Als deze allemaal doorlopen zijn,  nemen we uw initiatief op in het bestemmingsplan. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, kunt u overgaan tot uitvoering. Dit is naar verwachting eind 2018.

Kosten

Aan het beoordelen van een initiatief zijn kosten verbonden. De kosten voor deze beoordeling bedragen €105,-. Als we uw initiatief  opnemen in het bestemmingsplan, dan rekenen we hiervoor  aanvullende kosten. U wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.

Vragen

Heeft vragen over uw aanmelding, de procedure of uw initiatief? Neem dan contact op met Nick Brouwers of, bij afwezigheid, met een van de andere medewerkers van team Ruimtelijke Ordening. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 140162.

Bron: Nieuwsbrief gemeente Geertruidenberg