Een sterk bedrijfsleven graag

Nieuwe raadsverkiezingen zijn maart 2014 aanstaande en bij activiteiten/uitspraken van politiekelingen komende periode zullen we ons steeds mogen afvragen of dit doelmatig, populistisch of een combinatie van beide is. Uitdaging zal hierbij zijn om de lokale economie ook een daadwerkelijk aandachtspunt te laten zijn bij de diverse politieke doelstellingen.

MKB Nederland stelt namelijk terecht dat een sterk bedrijfsleven hoor bij een sterke gemeente. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt.

Het VOG-bestuur is dan ook gaarne bereid om op verzoek met politieke enthousiastelingen de dialoog aan te gaan op basis van voorgaande. Omdat onze ervaring echter is dat dit weinig tot niet gebeurt zovast wat programmapunten uit het aandachtslijstje van MKB Nederland:

  • Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven. Verlaag de OZB of verhoog die lokaal tot maximaal de inflatie (micronorm).
  • Zorg voor minder en eenvoudiger regels, schrap onnodige vergunningen.
  • Dring winkelleegstand terug en zorg voor een goede visie op detailhandel.
  • Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan alleen als de werkgever wordt ontzorgd en met inzet van private bedrijven. Verplicht social return werkt averrechts.
  • Besteed uit en MKB-vriendelijk aan.