Een vooruitblik naar 2007

Hoe gaat deze gemeente er in 2007 uitzien? Moet de burger naar industrieterrein Dombosch om zijn/haar batterijen af te geven bij de milieustraat aan de Forellenweg? Moet de ondernemer dagelijks zijn postbus gaan legen bij de mogelijke nieuwe postbussenvestiging bij de Boerenbond? Krijgen we een parel in de gemeente middels het grote nieuwbouwproject in uitvoering en blijft het puistje in het midden –het centrum van Raamsdonksveer- verstoken van enige aanpak?

Het einde van het oude jaar en het begin van het nieuwe jaar is altijd een goed moment om vooruit te kijken. Gelet op de ontwikkelingen en toezeggingen mogen we wat verwachten in 2007:


  • Het wegdek en de stoepen op de Keizersdijk (centrum Raamsdonksveer) krijgen een opknapbeurt en ook wordt het parkeren beter gestructureerd. Het zou ‘hoogst noodzakelijk’ zijn hier iets aan te doen en we kijken dus uit naar de eerste activiteiten. De stoepen en het wegdek worden glad getrokken en het eenrichtingsverkeer wordt duidelijker gemaakt. Hopelijk wordt ook het belangrijke aandachtspunt ‘representativiteit en uitstraling’ niet vergeten….

  • De milieustraat wordt juni 2007 geopend aan de Forellenweg in een uiterste punt van industrieterrein Dombosch. Men gaat concrete verkeersmaatregelen nemen om te komen tot een verkeersveilige situatie aldaar. Na een half jaar nadenken is de gemeente echter nog tot geen enkel voorstel of idee gekomen. Wel heeft men de situatie aldaar zelf bekeken en is tot de conclusie gekomen dat de locatie een ‘ongelukkige keuze’ is. Zo snel mogelijk zal men met een plan komen……..

  • Het bestemmingsplan bedrijventerrein Gasthuiswaard zou uiterlijk december 2006 afgerond worden…. Dit is echter niet gelukt en ook de conceptuele fase is nog niet afgerond. Men verwachtte nu in december het onderzoeksrapport van de RMD naar de geluidscontour zodat in januari de inspraakreacties (ingediend augustus 2006) van een reactie kunnen worden voorzien. Planning vervolgstappen is nog niet bekend en derhalve ook niet wanneer men tot een definitief bestemmingsplan hoopt te komen.

  • Men gaat een onderzoek doen voor de verdere uitwerking van een plan van aanpak voor de kruising Maasdijk/Zalmweg. Op basis van de mogelijkheden kan men dan bezien wat de mogelijkheden zijn……… De rotonde zou er vervolgens niet voor 2008 komen, doch hopelijk dan wel in 2008.

  • ………

De noodzaak tot aanpak van deze en andere zaken is meestal duidelijk. Ondernemersvereniging VOG (met 325 ondernemers uit de gemeente als lid) wenst dat deze noodzaak nu vooral omgezet wordt in een daadwerkelijke aanpak. Het belang van dialoog/klankbordgroepen/werkgroepen/enz. mag immers niet onderschat worden doch ook zeker niet overschat worden. Het durven maken van een keuze en daarmee overgaan tot een daadwerkelijk aanpak is echter ook een kwaliteit welke aangemoedigd en gestimuleerd mag worden.