Eigen risico bij vestiging op de Pontonnier

Bij de verbreding van de Rijksweg A27 moet er worden uitgegaan van een variant met tweemaal drie rijbanen, met een ruimtereservering voor een eventuele toekomstige vierde rijbaan aan beide zijden.De Maatschappelijke Advies Groep stelt minister Eurlings op basis van de resultaten van de eerste fase van de milieu-effectrapportage voor deze variant gedetailleerd uit te werken. Demissionair minister Eurlings neemt als het goed is nog dit voorjaar een besluit hierover. Hij kan dit doen, aangezien de verbreding van de A27 niet op het lijstje met controversiƫle onderwerpen staat.

Omgevingsmanager Annemarie Graat van Rijkswaterstaat bevestigt dat er in de toekomst een probleem zou kunnen ontstaan bij bedrijventerrein Pontonnier in Raamsdonksveer. “We melden ondernemers die zich daar willen vestigen, dat zij mogelijk in de uitbreidingszone terechtkomen. Als zij toch doorzetten, is dat op eigen risico.”

De variant houdt in dat verderop op het betreffende traject, tussen knooppunt Everdingen en Lunetten en Scheiwijk (bij Hoogblokland), de rijbaan wordt opgebouwd in viermaal twee rijstroken. Voor alle duidelijkheid: deze variant bevat voldoende ruimte om in de toekomst een spoorlijn aan te leggen. Uitgangspunt van het onderzoek was, dat een spoorlijn de verbreding van de A27 niet mag vertragen.

De voorkeursvariant komt voort uit het onderzoek op hoofdlijnen dat Rijkswaterstaat uitvoerde naar vier alternatieven om in de toekomst de doorstroming op de A27 te verbeteren. De eerste drie varianten verschillen relatief weinig; de vierde bevat een variant met een hoge snelweg, waarbij een extra rijbaan boven de bestaande rijstroken wordt aangelegd. Deze variant wordt echter als te duur en te milieubelastend beschouwd.

In de drie overige varianten sneuvelt het westelijke deel van de omwalling van Fort Altena. Wanneer er bij Gorinchem een tunnel aan de rijbaan wordt toegevoegd, blijft de huidige brug sowieso liggen.