Eigenaren kolencentrales willen van kolen af

De kolencentrales moeten schone stroom gaan opwekken uit biomassa.

Een van de nieuwe kolencentrales op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam © Paul Martens

De eigenaren van de Nederlandse kolencentrales willen stoppen met het verbranden van steenkool om hun centrales open te houden.

In het Regeerakkoord staat dat de laatste vijf kolencentrales in Nederland voor 2030 dicht moeten. Sluiting daarvan is volgens het kabinet noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs.

De voorgenomen sluiting is een heet hangijzer. De energiereuzen zijn er niet blij mee. Drie van de vijf kolencentrales, op de Maasvlakte en in het Groningse Eemshaven, zijn pas net in bedrijf. Samen hebben ze bijna zes miljard euro gekost.

RWE, de grootste producent van kolenstroom in Nederland, stelt daarom voor de centrales open te houden. Volgens het energiebedrijf kan zo juist méér CO2 worden bespaard.

Recyclen

,,De kolen moeten eruit, niet de centrales. Die staan er nou eenmaal, dus kunnen we ze beter recyclen”, stelt directeur Taco Douma van RWE in een interview met deze krant. ,,Voor 2030 willen we ze voor 100 procent op biomassa stoken. Door de CO2 af te vangen en te hergebruiken voor materialen en in de industrie, kunnen we op termijn vier keer zoveel broeikasgassen besparen dan door de centrales te sluiten.”

Ook energiebedrijven Engie en Uniper, de eigenaren van de nieuwe kolencentrales op de Tweede Maasvlakte, bevestigen desgevraagd van kolen af te willen. ,,Wij zien geen toekomst voor kolen. Voor onze centrale in Rotterdam bekijken we daarom verschillende opties, zoals volledig ombouwen voor bio-reststromen of sluiting”, zegt een woordvoerder van Engie.

‘Symboolpolitiek’

Greenpeace stelt dat open houden van de kolencentrales geen optie is. ,,Biomassa is veel te kostbaar om elektriciteit mee op te wekken. Er zijn niet genoeg bomen en reststromen uit de agrarische industrie hebben we hard nodig als brandstof voor vliegtuigen en schepen, om warmte op te wekken en om biomaterialen van te maken. Voor de opwekking van elektriciteit zijn zon en wind veel betere alternatieven.”

Energiedeskundige Annelies Huygen van TNO ziet echter wel wat in de plannen van de energiereuzen. ,,Het sluiten van de kolencentrales is symboolpolitiek. De CO2-uitstoot in Europa verminder je er niet mee, omdat andere landen dan meer CO2 mogen uitstoten.” De overheid zal de eigenaren moeten compenseren. Met belastinggeld worden dan kapitaalgoederen vernietigd, zegt Huygen. ,,De overheid moet heel goed kijken wat het meeste oplevert voor het milieu en voor Nederland: sluiten, afvangen van CO2 of andere oplossingen.”

Prijskaartje
Aan alle opties hangen flinke prijskaartjes. RWE ontvangt komende acht jaar bijna 1 miljard euro subsidie om biomassa bij te gaan stoken in zijn centrales in Geertruidenberg en Eemshaven. Ook de eigenaren van de nieuwe kolencentrales in Rotterdam benadrukken dat ze alleen van goedkope steenkool af kunnen als ze daarvoor worden gecompenseerd.

Nuon, de eigenaar van de oudste en meest vervuilende kolencentrale, heeft eerder al laten weten open te staan voor sluiting van zijn Hemwegcentrale in Amsterdam. Maar alleen als de overheid met 55 miljoen euro compensatie over de brug komt.

Klimaat- en Energieakkoord
Deze maand starten de onderhandelingen over financiële compensaties. Voor de zomer wil het kabinet met energiebedrijven en milieuorganisaties een Klimaat- en Energieakkoord sluiten.

Eerder sloten vijf oude kolencentrales uit de jaren 80 hun deuren, waaronder RWE’s Amercentrale 8 in Geertruidenberg. Het dichtgaan was vastgelegd in het eerste Energieakkoord dat ex-minister Kamp (VVD, Economische Zaken) in 2014 sloot met de energiesector en milieugroepen.

Bron: BN De Stem