En weer een praatgroepje……..

Het streven door de gemeente naar een goede dialoog met de inwoners middels het instellen van klankbord-/werkgroepen is een prima streven. De klankbord-/werkgroepen zouden echter een middel moeten zijn en niet het doel.


Dat dergelijke overlegplatforms niet altijd even serieus worden genomen blijkt oa wel uit de manier waarop men met bewoners/ondernemers in het centrum van R’veer, bewoners in Raamsdonk, bewoners in de Koestraat in G’berg en het overlegplatform verkeer omgaat of omging. Voorbeelden te over van gebrekkige communicatie/bedenkelijke intenties en ook de projectgroep ‘Ouderenproof’ doet deze week zijn beklag: ook zij voelen zich na 3 jaar overleg nog niet serieus genomen door de gemeente. Desondanks komt er weer een nieuw ‘praatgroepje’ aan.

Naar aanleiding van reacties op de informatieavond over de reconstructie van de Keizersdijk en omgeving, stelt het college van B&W voor om de sanering van de grond nog dit jaar aan te pakken, en de daadwerkelijke reconstructie van de wegen uit te stellen tot na carnaval 2010. In 2009 zal, afhankelijk van het saneringsplan van de provincie, het opschonen van de bodem aan de beurt komen waarna de wegen tijdelijk verhard worden. De definitieve reconstructie van de straten langs de Wilhelminalaan (Beatrixlaan-Emmastraat), Pr. Bernhardstraat en Keizersdijk (Hoofdstraat-Het Spant) volgt dan een jaar later. Het college wil verder een klankbordgroep in het leven roepen om de betrokken bewoners en ondernemers tijdig te kunnen informeren over het verloop van de werkzaamheden.