Energieakkoord wordt aangescherpt

Het energieakkoord wordt aangescherpt. Belangrijke afspraken blijken te vrijblijvend, waardoor de verduurzaming hapert. Het kabinet en de 46 andere betrokken partijen zijn het na lang onderhandelen eens geworden over de manier waarop alsnog voldoende energie duurzaam kan worden opgewekt en er meer energie wordt bespaard.

Energieakkoord

De kern van de aanscherping is ‘dat het taboe van geen verplichtingen wordt doorbroken’, licht Ed Nijpels, de bewaker van het energieakkoord, toe. “We zijn achter de schermen door een politiek-psychologische barrière gegaan. De verduurzaming moest de afgelopen jaren van verleidingen komen. Dat pakte onvoldoende uit. Daar maken we nu een einde aan.”

Het energieakkoord is in september 2013 gesloten tussen 47 partijen. Kabinet, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties spraken af dat uiterlijk in 2020 14 procent van alle verbruikte energie, hernieuwbaar moet zijn. Voor 2023 geldt een percentage van 16.

Bovendien beloofden de betrokken partijen dat in 2020 in totaal 100 petajoule (PJ) is bespaard. Ter vergelijking: Eén PJ is wat 15.000 huishoudens jaarlijks aan elektriciteit en gas verbruiken. Het akkoord moet ook 15.000 nieuwe banen opleveren.

Doelen niet gehaald
Het energieakkoord staat onder toenemende druk. Twee belangrijke doelen (14 procent duurzame energie en de energiebesparing van 100 PJ in 2020) zijn uit zicht verdwenen. Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bleek eind vorig jaar dat Nederland afstevent op iets meer dan 12 procent schone energie en 55 PJ energiebesparing in 2020.

De achilleshiel van het energieakkoord is dat niet alle afspraken in beton zijn gegoten. Daardoor komt bijvoorbeeld van energiebesparing door de zware industrie veel te weinig terecht.

Nijpels vertelt dat deze bedrijven uiterlijk 1 oktober dit jaar duidelijk moeten maken hoe ze alsnog hun afspraak denken na te komen. Hij dreigt, samen met VVD-minister Henk Kamp van economische zaken, met dwingende maatregelen.

Verplichte energiebesparing
Kamp en Nijpels willen ook dat energieleveranciers veel meer aan besparing doen. Er komt een verplichting, maar nog niet duidelijk is hoe deze eruit zal zien. Nijpels suggereert dat deze leveranciers ervoor moeten zorgen dat hun klanten, huishoudens bijvoorbeeld, voldoende besparen en verduurzamen. Het energiebedrijf dat daar niet in slaagt, kan een boete verwachten.

Alle kantoren in Nederland zullen binnenkort een verplicht energielabel moeten hebben van minimaal C. Deze aanvullende afspraken moeten het haperende energieakkoord redden. Dit najaar verschijnt nog de evaluatie van het akkoord. Als dan blijkt dat de energiedoelen nog steeds onbereikbaar zijn, kunnen de betrokken partijen nieuwe maatregelen van het kabinet verwachten.

Bron: Trouw.nl