Enquête: Evaluatie cameratoezicht Dombosch

Volgens de Verordening cameratoezicht Geertruidenberg is de burgemeester verplicht elke vijf jaar verslag te doen aan de raad. Poll:

Zoals u waarschijnlijk weet wordt op de bedrijventerreinen Dombosch I en II al jaren gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Volgens artikel 3 Verordening cameratoezicht Geertruidenberg, is de burgemeester verplicht elke vijf jaar een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de plaatsing van camera’s aan de raad te sturen. Op basis hiervan wordt bepaald of het cameratoezicht wordt verlengd. In 2013 heeft de laatste evaluatie plaatsgevonden m.b.t. cameratoezicht op Dombosch. Vanwege deze reden is de gemeente gestart met een nieuwe evaluatie. Uiteraard willen wij de mening van de ondernemers hierin meenemen. Zou u de enquête via de Poll willen beantwoorden:

– Hoe wordt de mate van veiligheid ervaren op Dombosch?
– Wordt dit veiligheidsgevoel vergroot door de aanwezigheid van camera’s? Zo ja, waarom

Bezoek de Poll