‘Essent kan zo geen kant meer op’

Essent kan geen kant meer op in Geertruidenberg. Het nieuwe bestemmingsplan Gasthuiswaard beperkt het energiebedrijf voor tientallen jaren in zijn investeringen.

Met deze woorden hield Etienne Vollebregt, directeur van de Amer- en Dongecentrale, maandag een pleidooi voor de gemeenteraad om niet in te stemmen met het bestemmingsplan Gasthuiswaard. Maar de raad bleek niet gevoelig voor de argumenten van de Essent-topman.

Bedrijven die verplicht zijn om een milieueffectrapportage te maken als zij willen uitbreiden , zoals Essent, kunnen in de toekomst niet meer terecht op het Gasthuiswaard. Het industrieterrein ligt ingeklemd tussen woningen (Dongeburgh) en landelijk gebied. Voor een bedrijf als Essent betekent dat, dat het wordt beperkt in zijn investeringen”, aldus directeur Vollebregt. ‘Ik moet de beschikking kunnen houden over terreinen om daar waar nodig te investeren.’ Dat de gemeente Geertruidenberg een groot bedrijf als Essent in zijn ogen dwarsboomt, begrijpt Vollebregt niet. ‘Weet u wel dat de Amercentrale Europees koploper is op het gebied van duurzame energie. Wij bieden werk aan 122 gezinnen en wij betalen een half miljoen euro onroerendgoedbelasting. U bent als gemeente bezig om uw kip met de gouden eieren te slachten.’

Argumenten waar met name Bart van Strien van UwDrieKernen niet gevoelig voor bleek. Van Strien: ‘Op dit moment wordt u ook in uw bestemmingsplan beperkt. U bent altijd met alle egards behandeld. Als u zo duurzaam bezig bent, waarom staat hier dan nog steeds een kolencentrale? U dreigt met planschade terwijl u zelf voor deze situatie heeft gezorgd. Als u wilt uitbreiden, dan heeft u de inspanningsverplichting om de hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen.’ Wat van Strien betreft, verdient een bedrijf als Essent een eigen bestemmingsplan. Of die suggestie door wethouder Wim Ouirijnenwordt overgenomen, werd maandagavond niet duidelijk.

De discussie spitste zich vooral toe op bedrijven als Staal en Ankerpoort die zich in de toegestane bouwhoogte in het nauw voelen komen. De raad verbaasde zich erover dat er op het laatste moment veranderingen in het bestemmingsplan waren aangebracht. Even leek het erop dat het bestemmingsplan van de agenda werd gehaald, tot Quirijnen bezwoer nog voor volgende, besluitvormende, vergadering de mogelijke foutjes eruit gehaald te hebben.