Experiment Dombosch Omgevingsplan

Het bestemmingsplan Dombosch wordt door de gemeente omgezet naar een nieuw Omgevingsplan. De VOG neemt zitting in deze commissie.

Om de zoveel jaar moet een bestemmingsplan worden herzien. Dombosch is aan de beurt. De gemeente heeft besloten om dit moderne en serieus aan te pakken. We gaan over naar een Omgevingsplan.
Dit experiment in deze gemeente wordt zorgvuldig uitgevoerd. De VOG wil proberen extra mogelijkheden te creëren. Dit is kansrijk omdat er gebruik wordt gemaakt van extra mogelijkheden die worden geboden middels de crisiswet.
Een Omgevingsplan beschrijft primair de mogelijkheden.
Een Bestemmingsplan ging meer uit van onmogelijkheden.

Vanuit het VOG bestuur zijn Louis de Wit en Marco Verbrugge naar voren geschoven. Louis om mee te denken en Marco om ook mee te werken aan nieuwe mogelijkheden. Wat zeker wel de bedoeling is om participatie van de leden te bevorderen. Zonder de input van onze leden kunnen we er niet uithalen wat erin zit!

Ongeveer de helft van de ondernemers op Dombosch is VOG-lid. We gaan hen actief informeren, opleiden, bevragen en helpen. Niet leden willen we ook helpen, maar zij staan op achterstand omdat we niet zo efficiënt met hen kunnen schakelen. Wordt dus lid.

Iedere drie weken gaan we een dagdeel met de werkgroep aan de slag. Dit traject zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Wij denken er in eerste instantie 200 uren werk in te moeten steken.

Binnenkort komen we erop terug hoe we e.e.a. gaan aanvliegen.
Als bijlage treft u het Globale planning” en de  “Plan van Aanpak in pdf-formaat
en de Globale planning  en dePlan van Aanpak  in doc-formaat aan.

Bron: Bestuur VOG