Extra bericht ivm informatieavond gemeente

Raamsdonksveer, 14 maart 2005
Geachte heer/mevrouw,
De gemeente is sinds de tweede helft 2003 bezig met de herziening van het bestemmingsplan Dombosch. De gemeente is nu zover dat zij het ontwerp bestemmingsplan verder formeel in procedure willen brengen. Hieraan voorafgaand zal de gemeente 17 maart as een informatieavond beleggen voor de direct betrokkenen.
Sinds begin 2004 zijn wij (als ondernemersvereniging) als gesprekspartner betrokken bij de herziening van dit bestemmingsplan. Ons verzoek is oa geweest dat de gemeente ertoe overgaat alle betrokken partijen (ondernemers / grondeigenaren/enz.) tijdig en op adequate wijze te informeren. Helaas wordt de uitnodiging voor een informatieavond dan circa 1 week tevoren door de gemeente verstuurd…………
Wij zijn ons ervan bewust dat het voor de gemiddelde ondernemer moeilijk zal zijn (binnen zijn drukke agenda) tijd vrij te maken voor een dergelijke informatieavond. Zeker als een dergelijke avond zo kort vooraf bekend gemaakt wordt.
Gelet op het belang van het bestemmingsplan richting de toekomst willen wij via deze weg deze informatieavond toch onder uw aandacht brengen (zie bijlage). Namens ondernemersvereniging VOG zullen leden van de werkgroep bestemmingsplan aanwezig zijn, doch voor u als individuele ondernemer kan deze info-avond ook zeker interessant zijn.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VOG