Factuur bewegwijzering Dombosch?

Ondernemers op Dombosch melden dat zij een factuur hebben ontvangen van Brothers United BV Kaatsheuvel met de omschrijving ‘Jaarlijkse betaling tbv bewegwijzering bedrijventerrein van de gemeente’. Onduidelijk is echter of deze te maken heeft met de in 2013 geplaatste portalen met huisnummers en of ze deze moeten voldoen.

Wij hebben dit nagevraagd en deze factuur heeft niks te maken met de in 2013 geplaatste portalen met huisnummers. Deze portalen zijn namelijk onderdeel van het revitalisatieproject Dombosch.

De factuur betreft echter de reeds sinds circa 2002 aanwezige bewegwijzering op Dombosch die destijds gerealiseerd is via van Uden BV Kaatsheuvel. Veel bedrijven die zich destijds voor deze bewegwijzering aangemeld hebben zullen een contract aangegaan zijn voor 5 jaar. Conform de aangegane overeenkomst zou van Uden na 5 jaar de klant benaderen voor verlenging. Voor zover ons bekend is dit nooit gedaan en is men stilzwijgend verder gegaan inclusief een jaarlijkse factuur. Ook is de naam tussentijds gewijzigd en ontvangt de ondernemer de factuur nu van Brothers United BV.

Moet u deze factuur betalen? Nee! Volgens onze info zit u niet aan enig contract vast (de beschreven verlenging is nooit gedaan) en kunt u Brothers United BV ook als zodanig verwittigen. Echter wanneer u op deze bewegwijzering vermeld wilt blijven is het natuurlijk wel noodzakelijk de toegezonden factuur te voldoen.