Financiële gevolgen geldnood medewerkers

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel en dat heeft ook vergaande financiële gevolgen voor de ondernemingen. Vier van de vijf bedrijven (79 procent) hebben medewerkers in geldnood.

De werkgevers krijgen veel verzoeken om voorschot op het loon en hebben steeds vaker te maken met ziekteverzuim van personeel met betalingsachterstanden. Als een werknemer zijn rekeningen niet meer betaalt, komt het bedrijf waar hij voor werkt al gauw in beeld. Loonbeslag is het meest genoemde signaal dat iemand in financiële problemen zit. Maar ook kampen medewerkers met concentratieproblemen, hoofdpijn en stress en melden ze zich geregeld ziek of plegen fraude of diefstal op het werk.

Het ziekteverzuim als gevolg van financiële problemen wordt door de helft van de werkgevers geschat op negen dagen of meer. Het verlies aan productiviteit schat de helft van de deelnemers aan het onderzoek in op zeker 20 procent.

De belangrijkste oorzaak van de financiële problemen is volgens de ondervraagde bedrijven een verandering in de relationele sfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding (67 procent). Veel werknemers zouden slordig zijn in hun administratie (55 procent) of op te grote voet leven.