Financiële mogelijkheden voor werkgevers bij aanname werkloze 50-plussers

Werkgevers kunnen in 2016 gebruik maken van financiële regelingen als zij werkloze 50-plussers aannemen. In dit artikel wordt een aantal van de mogelijkheden toegelicht. Als het gaat om kandidaten die een bijstandsuitkering hebben, gelden per gemeente verschillende regelingen. De gemeente waar de kandidaat woont kan u hierover verder informeren.

geldbiljetten

De mobiliteitsbonus is gericht op kandidaten die 56 jaar of ouder zijn en een werkloosheidsuitkering hebben.  Bij aanname van deze kandidaten is er de mogelijkheid om drie jaar lang een premiekorting te krijgen van maximaal  7000 euro per kandidaat per jaar. Informatie hierover bij UWV.

De proefplaatsing is voor kandidaten met een uitkering via UWV. Een proefperiode bedraagt twee maanden met behoud van uitkering. De werkgever geeft aan dat er na de proefperiode minimaal voor zes maanden werk is met minstens zoveel uren als tijdens de proefplaatsing.

Loonkostensubsidie en bijdrage scholingskosten  geldt voor kandidaten met een bijstandsuitkering en als de gemeente waar de kandidaat woont hiervoor subsidieregelingen heeft. De betreffende gemeente kan dan een tijdelijke loonkostensubsidie verstrekken en/of een deel van de scholingskosten vergoeden.

Scholingsvoucher van maximaal  1000 euro voor kandidaten met een WW-uitkering van 50 jaar of ouder en die een arbeidsovereenkomst hebben voor minimaal drie maanden voor meer dan 12 uur per week.

Naast deze mogelijkheden kan er ook nog financiële ondersteuning zijn voor loondoorbetaling bij langdurige ziekte, werken met behoud van uitkering en detachering. Informatie over deze laatste regelingen vindt u op de site van het UWV of bij de gemeente waar de kandidaat woont. Ook op www.Netwerk55plus.com vindt u onder de rubriek werkgeversinfo een overzicht van de mogelijkheden.