Financiën gemeente op orde

Voorafgaand aan de raadsverkiezingen in 2006 heeft ondernemersvereniging het verzoek gedaan bij de politiek tot het instellen van een wethouder economische zaken. Deze portefeuille was immers leeg in de voorafgaande raadsperiode wat betreft activiteiten en middelen. In het huidige college is deze portefeuille echter ingevuld en is sprake van een goede en constructieve dialoog tussen de VOG en deze wethouder. Helaas blijven alleen de resultaten nog uit doch dat lijkt op een aantal materies enkel een kwestie van tijd. Behalve economische zaken is wethouder Louise Laurijssen oa ook verantwoordelijk voor financiën en afgaande op de berichtgeving in BNdeStem lijken de financiële zaken op orde te zijn. Hiermee wordt dan voldaan aan het streven om de financiële huishouding op orde te brengen + te houden en te zorgen voor een meerjarig gezonde exploitatiebegroting.

Uit de tussenrapportage van de gemeente Geertruidenberg blijkt dat het college over het eerste halfjaar van 2008 een nadelig saldo van 31.789 euro heeft opgelopen. Daarmee wijkt de gemeente in de periode tot en met juni slechts minimaal af ten opzichte van de programmabegroting 2008. Er werd een incidenteel nadeel van een halve ton gerapporteerd, en een structureel voordeel van bijna twintigduizend euro. Voorheen kende de gemeente Geertruidenberg een voor- en najaarsnota, maar omdat die slechts een overzicht biedt van een beperkte periode, is gekozen voor een halfjaarlijkse rapportage.