Fors omzetverlies winkels Keizersdijk

Vanaf half maart is de Keizersdijk in Raamsdonksveer circa 1 jaar afgesloten. Een hoofdweg in het centrum waaraan diverse winkels/bedrijven zijn gevestigd. Een belrondje langs enkele winkeliers die gevestigd zijn bij de huidige wegafsluiting (de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd) levert forse omzetverliescijfers op. 20 tot 30% is de omzet bij een aantal winkeliers minder dan normaal wat een enkeling zelfs tot beperktere openingstijden heeft doen besluiten. Verlies van werkgelegenheid en zelfs sluiting van een enkele winkel behoort tot de verwachting.

In de lokale media wordt beschreven ‘dat de bereikbaarheid goed is’. Vanzelfsprekend een relatief begrip want bij winkels die alleen via een trottoir langs een bouwpot bereikbaar zijn is het predikaat ‘goed bereikbaar’ niet in overeenstemming met wat een dergelijke ondernemer nodig heeft/ervaart. Ook is afgelopen week gericht gecontroleerd en bekeurd op fietsers en het bij deze ondernemers langskomende verkeer wordt hierdoor ook zeker niet aangemoedigd.

Winkeliers noemen omzetverliescijfers van 20 tot 30%. Dit betreft ondernemers gevestigd binnen het werkgebied maar ook daarbuiten melden winkeliers omzetveranderingen ten gevolge van het afsluiten van het doorgaande verkeer.

Verschillende gevestigde ondernemers uiten hun zorg over de komende periode. Van actieve informatieverstrekking lijkt sinds het begin van de werkzaamheden geen sprake en de planning van herinrichtingswerkzaamheden blijkt nog onbekend. Gerichte aandacht en info voor deze ondernemers mede gericht op het nog niet verder uithollen van het detailhandelsvoorzieningenniveau binnen het centrum is daarom aan te bevelen.