Forse vertraging dijkversterking Amertak en Donge

Volgens de planning zou in 2019 de schop in de grond gaan, maar het waterschap houdt er rekening mee dat dit een jaar later zal zijn.

Slingerend maaipatroon op de dijk langs de Amertak. © Waterschap Brabantse Delta

De dijkversterking vindt plaats langs de Amertak en de Donge en betreft gebieden in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen. Het gaat om een traject van 7,5 km. Eigenlijk zou het project in 2021 klaar zijn, maar dit lijkt nu onhaalbaar. Reden voor de vertraging zijn nieuwe gegevens vanuit het ministerie over de waterstanden. Het ministerie levert eens in de zes jaar deze cijfers aan. Vervolgens wordt beoordeeld of de dijken voldoen aan veiligheidsnormen.

Onjuiste gegevens
Het rijk kwam in augustus vorig jaar met gegevens, maar Brabantse Delta concludeerde dat het bestand ‘onjuiste gegevens’ bevatte. Het ministerie deed zijn huiswerk opnieuw, enkele maanden geleden ontving het waterschap de definitieve waterstanden. Die blijken anders dan verwacht. Brabantse Delta spreekt van ‘een nieuwe werkelijkheid’. “Het kan gaan om een verschil van 0 tot enkele decimeters per dijktraject”, verklaart woordvoerster Ilse Tempelaars.

‘Resultaten afwachten’
Het is nog onbekend wat de gevolgen zijn voor het hele project. Tempelaars: “We kunnen de precieze effecten niet inschatten.” Het waterschap laat daarom een quick scan naar de waterstanden doen, eind 2018 is er meer duidelijkheid over dit onderzoek. “We moeten eerst de resultaten afwachten, dus het is lastig om daar op vooruit te lopen.”

Slikpolder
Naast de Amertak volgt er ook een dijkversterking bij Raamsdonksveer. Bij de Slikpolder in Geertruidenberg gaat het om een dijkverlegging. Die keuze werd de laatste jaren hevig betwist door omwonenden en de gemeente Geertruidenberg: zij hadden op die plek liever een dijkversterking gezien en legden het waterschap het vuur aan de schenen. Onbekend is of er voor de Slikpolder nog veranderingen te verwachten zijn.
Belanghebbenden en inwoners worden donderdag 4 oktober op een informatieavond bij Boelaars in Raamsdonksveer bijgepraat. Daarnaast geeft de gemeente een toelichting over de inrichting van de Slikpolder. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Bron: BN De Stem – Sjoerd Marcelissen 10-09-18