Fouten BIZ staan niet op zich?

Nadat het bestuur van de VOG openlijk maar vooral ook onjuist en onrechtmatig beschuldigd was in het rapport van de raadscommissie BIZ-Dombosch hebben we als VOG beperkt gereageerd. We hebben de media verder niet opgezocht maar een toelichting gegeven aan Raad en College middels een uitgebreid schrijven (zie link). Dit leek ons een gepaste en correcte reactie.

Nu deze materie in de raad afgehandeld is en we het raadsverslag hebben kunnen inzien durven we echter de conclusie te trekken dat men weinig van deze materie geleerd lijkt te hebben. De op hoofdlijnen door raad en college gemaakte fouten lijken zo weer te kunnen gebeuren. Een vergelijkbare handelswijze menen we nu weer te zien.

Toen de BIZ-materie 2011 speelde blijkt de raad zonder enige verdieping of navraag afgegaan op de antwoorden van de wethouder/het college. Men ging ervan uit dat men kon vertrouwen op het antwoord? Maar ontneemt een antwoord van een ander je de mogelijkheid om zelf kennis van de inhoud en de achtergrond te hebben en te nemen?

De reactie/gevolgde werkwijze lijkt echter begrijpelijk maar bij de recente afwikkeling/bespreking van het rapport van de commissie BIZ-Dombosch doet men precies hetzelfde. De commissie krijgt complimenten, het college krijgt een berisping en met de inhoudelijke info vanuit het VOG-bestuur wordt niks gedaan cq men verdiept zichzelf daar niet in. Onze inhoudelijke toelichting wordt niet besproken, vragen zijn er verder niet over en we hebben vanuit raad noch college enige reactie meer mogen ontvangen.

De gekleurde veroordeling van ondernemers/de VOG/het VOG-bestuur is gedaan en dat vindt men blijkbaar afdoende cq gepast. In de juiste feiten/achtergrond lijkt men niet meer geïnteresseerd en men laat achterwege om mogelijke kennis te vergaren van de materie waarover men beslist. Dit is teleurstellend maar vooral ook zorgwekkend. Want we zouden kunnen concluderen dat andere en individuele ondernemersbelangen op eenzelfde wijze afgehandeld worden………