Foutieve terinzagelegging bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Geertruidenberg kom, 1e herziening” heeft vanaf 15 mei 2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gebleken is nu dat abusievelijk de bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan alleen is gepubliceerd in de Langstraat maar niet in de staatscourant.

Om te voldoen aan het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening wordt de bekendmaking van de terinzagelegging opnieuw gepubliceerd en ligt het ontwerp bestemmingsplan vanaf 20 juli opnieuw zes weken ter inzage. Reeds ingediende zienswijzen worden automatsich meegenomen in de procedure.

Een gemaakte fout wordt hiermee gecorrigeerd. Opmerkelijk is wel dat men voor een ter inzagelegging opnieuw een periode midden in de zomervakantie kiest. Een methodiek die reeds eerder bekritiseerd is.