Frauduleuze praktijken met advertenties

Iedere ondernemer wordt er wel eens mee geconfronteerd: een poging om u een advertentie(contract) aan te smeren. U of één van uw medewerkers wordt geconfronteerd met een ogenschijnlijk omschuldige vraag en vervolgens volgt een duur contract. Advies is daarom om niet te reageren op bijvoorbeeld faxberichten wanneer men niet zeker weet of er sprake is van een bestaande overeenkomst. Een ander advies is om altijd de kleine letters te lezen. Ook hierop proberen namelijk de fraudeurs in te spelen.

Neem bijvoorbeeld Advies & Bemiddelingsbureau Eriche uit Arnhem die momenteel aanbiedingen rondstuurt om in de MKB Wijzer te adverteren. In de kleine letters staat: ‘Als er binnen 8 dagen geen reactie volgt, beschouwen wij dit als een opdrachtbevestiging’. Ondernemers die de fax niet ondertekend hebben teruggestuurd, ontvangen desondanks een factuur. Als er wordt gebeld om op de vergissing te wijzen, wordt er naar voornoemde regel verwezen. Voor het tot stand komen van een overeenkomst is echter wilsovereenstemming nodig. Daarvan is uiteraard geen sprake op deze manier. Als niet op de factuur wordt gereageerd loopt men echter het risico dat een incassoprocedure wordt gestart. Daarom advies aan ondernemers die een factuur hebben ontvangen, om per fax te reageren en bijvoorbeeld hieronder vermelde conceptbrief te gebruiken. Plaats geen handtekening onder de brief en bewaar een bewijs van verzending!