G’berg als centrum van de wereld

  • Als bedrijven elkaar beter leren kennen, dan kunnen ze veel meer delen!
  • Bedrijven werken hoofdzakelijk in de eigen keten
  • Wat als we deze ketens met elkaar verbinden?
  • Mens tot mens
  • Online/virtueel
  • Locaties delen
  • Compact centrummodel
  • Geertruidenberg als centrum van de wereld

Wat quotes uit een druk bezocht gastpresentatie door Peter Savelberg bij de VOG-bijeenkomst woensdag. Voorafgaand aan de gastpresentatie was een heerlijk VOG-diner voor leden verzorgd door de Witte Leeuw.

De volgende VOG-bijeenkomst staat gepland voor oktober. Een bijeenkomst middels hetzelfde concept (diner + gastspreker) gelet op de dynamiek en de contacten die ook deze bijeenkomst weer opleverde. De lokale economie is immers gebaat bij ‘samen ondernemen’ en als VOG willen we hier middels onze activiteiten een bijdrage aan leveren.