G’berg, een gemeente vol bedrijvigheid

Nieuwjaarsgroet Louise Laurijssen (wethouder economische zaken gemeente Geertruidenberg)

In de gemeente Geertruidenberg is overal bedrijvigheid. Elk van de drie kernen van onze gemeente toont hierbij zijn eigen karakter. Zo kenmerkt Raamsdonk zich door de aanwezigheid van veel agrarische bedrijven. Met de ‘pilot Raamsdonk’ ijvert de gemeente er voor om deze bedrijven toekomstmogelijkheden te bieden. Door de bedrijven letterlijk’ meer ruimte te bieden, zijn ze de komende jaren verzekerd van voldoende kansen tot uitbreiding. In Raamsdonksveer staat de winkelfunctie centraal. Raamsdonksveer kent een grote variëteit aan winkels en middenstand. In nauw overleg met de ondernemers, de bewoners en de gemeenteraad is de gemeente bezig met een ambitieus centrumplan voor het opknappen ván het centrum zodat het een aantrekkelijke en moderne uitstraling krijgt. Daarvoor is een visie ontwikkeld die met alle betrokken partijen besproken is. Het stedenbouwkundig ontwerp voor de centrumontwikkeling van Raamsdonksveer moet voor de zomer klaar zijn. De historische stad Geertruidenberg, de oudste stad van Holland, is bij uitstek een toeristische trekpleister. Bovendien grenst Geertruidenberg aan het natuuren recreatiegebied de Biesbosch. Volop mogelijkheden voor uitgebreid recreëren.

En daarnaast herbergt de gemeente Geertruidenberg binnen haar grenzen twee grote industrieterreinen. Ruim vierduizend mensen verdienen dagelijks op industrieterrein Dombosch in Raamsdonksveer hun brood. De kern Geertruidenberg heeft de Gasthuiswaard;(zware) industrie met de gezichtsbepalende Amercentrale als middelpunt. Industriegebied Dombosch dateert van de jaren zeventig en om het voor de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar te houden, heeft de gemeente een traject gestart voor de revitalisering en herstructurering van Dombosch. Een van de partners hierin is de Brabantse Ontwikkelings Maatschappeijk (BOM), verantwoordelijk voor onderzoek en de algehele begeleiding. Eind 2007 ondertekenden de gemeente, de BOM en de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) een intentieverklaring voor de revitalisering. De VOG is een zeer actieve ondernemersvereniging die net als de Vereniging van Middenstanders De Brug voor de gemeente een serieuze gesprekspartner is. Dombosch telt ruim tweehonderd bedrijven. Waaronder grote bedrijven,van internationale allure. Dombosch is dan ook uniek gelegen, op de kruising van de snelwegen A-27 en A-59. Goede bereikbaarheid van het terrein is ook voor de regionale werkgelegenheid van belang. Bij de plannen voor vernieuwing van de A-27 ziet de gemeente er nauw op toe dat de goede toegankelijkheid van Dombosch ook voor de komende jaren behouden blijft.

De dynamiek van Geertruidenberg is ook merkbaar op het gebied van huisvesting. In het project Dongeburgh worden zo’n 950 woningen gebouwd, veelal prachtig gesitueerd aan het water. Natuurlijk is deze forse uitbreiding van het woningbestand ook economisch van belang.

Kortom: Geertruidenberg is een bedrijvige gemeente. Wij hopen dat het jaar 2008 voor u ook een actief en bedrijvig jaar mag worden.