G’berg heeft zaken op orde

De financiĆ«le toekomst van de gemeente Geertruidenberg ziet er rooskleurig uit.De eerste prognoses in de zogeheten Kadernota 2009 laten een klein overschot zien voor de begroting van volgend jaar. Bovendien is het college van B en W in staat een flink aantal plannen, die coalitiepartijen VVD, Keerpunt ’74, PvdA en het CDA zich aan het begin van hun bestuursperiode hadden voorgenomen, uit te voeren.

Wethouder Louise Laurijssen van financiĆ«n steekt haar tevredenheid niet onder stoelen of banken. “Het ziet er goed uit. Een aantal belangrijke punten uit het coalitieprogramma zit in de begroting. We hebben een aantal zware jaren achter de rug en zijn nu bezig uit het dal te komen.” Belangrijk vindt ze om aan te geven dat de belastingen alleen met de inflatiecorrectie stijgen en er niet structureel uit de reserves hoeft te worden geput. “We gebruiken wel opbrengsten uit de grondverkoop van woonwijk Achter de Hoeven en industrieterrein Pontonnier (zo’n 1,7 miljoen euro, HvI) om eenmalige kosten die we volgend jaar hebben op te vangen. Maar dat is conform afspraken met de raad. Ook krijgen we bijna acht ton extra van het Rijk.”

B en W stellen de gemeenteraad voor om twee ton vrij te maken voor het opknappen van de Keizersdijk in Raamsdonksveer. Ook is er geld opzij gezet voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld voor hockeyclub DDHC en voor nieuwbouw of renovatie van basisschool De Peuzelaar. Een ander belangrijk punt is de bouw van een multifunctioneel gebouw op de plek van buurthuis De Haven in Raamsdonksveer, waarin ook plaats is voor een nieuwe bibliotheek. Geertruidenberg en Raamsdonk krijgen uitleenpunten. Er komt een onderzoek naar nieuwe exploitatiemogelijkheden van cultureel centrum De Schattelijn en voor de revitalisering van bedrijventerrein Dombosch (onder meer het verbeteren van wegen en fietspaden) is zes ton vrijgemaakt. Op de kruising Maasdijk/Zalmweg, de toegangspoort tot industrieterrein Dombosch, wordt een rotonde aangelegd. Op die manier denken B en W de verkeersproblemen daar het hoofd te bieden. De aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Donge en wellicht langs het Wilhelminakanaal wordt bestudeerd.

De Kadernota 2009 wordt volgende week in diverse raadscommissie besproken. Op donderdag 26 juni neemt de gemeenteraad het definitieve besluit. Daarna kan het college de begroting opstellen.