G’berg investeert €110.000,- in rotonde

Er komt een minirotonde op de hoek van de Keizersdijk en ’t Spant in Raamsdonksveer. De gemeente Geertruidenberg investeert 110.000 euro om de rotonde aan te leggen. “De voorbereiding vindt plaats in 2016, de aanleg in 2017”, verklaart wethouder Kevin van Oort.

De Keizersdijk is nu vanaf het Gangboord tot de kruising met ’t Spant eenrichtingsverkeer. Die situatie verandert: de weg wordt tweerichtingsverkeer, tót de nog aan te leggen ‘knip’ die leidt naar de parkeerplaats bij de Touwbaan. De gemeente Geertruidenberg hoopt op deze manier de vestiging van Theek 5 (oplevering verwacht in de zomer van 2016) en supermarkt Lidl beter bereikbaar te maken.

Januari 2009 waren de uitgangspunten echter nog anders en berichtte BNdeStem het volgende:
De politieke partijen in de gemeenteraad van Geertruidenberg lijken voor de centrumvisie van Raamsdonksveer een voorkeur te hebben voor een zo verkeersluw mogelijke inrichting. Dat bleek maandagavond tijdens de bespreking van het definitieve ontwerp voor het centrumplan in de commissie Grondgebiedzaken. De derde uitvoering van de voorgestelde varianten kreeg vooralsnog de voorkeur van de meeste partijen. Die variant voorziet in eenrichtingsverkeer op zowel de Keizersdijk als de Prins Hendrikstraat. Alleen de Partij van de Arbeid sprak een voorkeur uit voor de variant waarbij het van alle kanten mogelijk is om in twee richtingen het centrum in te rijden. “Want een nieuw centrum is leuk, maar je moet er wel kunnen komen”, meende PvdA-fractievoorzitter Mirjam de Groot. Daar was vooralsnog geen enkele andere partij het mee eens. Een subvariant, waarbij het terrein van de beoogde tweede supermarkt aan de Oostpolder vanaf de Keizersdijk in twee richtingen op te rijden is, krijgt vooralsnog geen steun.

De huidige plannen wijken dus af van deze besluitvorming in 2009. Ze passen echter wel bij bij het recent gepubliceerde uitgangspunt van de gemeente dat de Keizersdijk ook voor het winkelend publiek vanuit Geertruidenberg goed bereikbaar moet zijn.