G’berg maakt zelf doorsteek

De gemeenteraad van Geertruidenberg wil niet meer wachten op WSG als het gaat om de aanpak van de Keizersdijk. De gemeente maakt zelf een ‘knip’ oftewel een doorsteek tussen Gangboord en het Kardeel. Die opdracht kreeg het college donderdagavond van de raad.

Ook moet er en veilige oversteek worden gemaakt op het kruispunt Keizersdijk, Prins Bernhardstraat, Hoofdstraat en Prins Hendrikstraat. Dit ondanks de 30km-zone. Pieter Voragen van Keerpunt 74: ‘Er wordt nog steeds veel te hard gereden.’ ‘De tijd dringt’, vond Patrick Kok van de VVD over de tijdelijke knip die er gemaakt moet worden. ‘De Keizersdijk is niet geschikt voor doorgaand verkeer. In het masterplan centrum gaan we uit van een autoluw centrum.’ ‘Wij kunnen niet meer wachten op WSG’, vond ook Adriaan de Jongh van het CDA. En Kok: ‘Het voetpad tussen de panden 12 en 14 op de Keizersdijk is met vijf meter breed genoeg. Desnoods maak je daar eenrichtingsverkeer.’

‘De actuele situatie en nieuwe ontwikkelingen rondom WSG geven voldoende aanleiding om strategisch na te denken over de knip’, staat in de motie van VVD, SP, GroenLinks, CDA en Keerpunt 74. Het voetpad is eigendom van de gemeente en maakt dus geen onderdeel uit van het koopcontract met WSG inzake Keizersdijk 12.

Het voorstel om een blauwe zone in te richten, waar UwDrieKernen en GroenLinks groot voorstander van zijn, haalde het niet. Volgens het college is er eerst onderzoek nodig om te kijken of er draagvlak voor is. Mirjam de Groot van de PvdA: ‘Als nu eerst het personeel op het gemeentehuis en dat van de winkels hun auto’s elders parkeren is er genoeg plek op het Heereplein.’