G’berg moet beter kunnen

Welke gemeente biedt een optimale mix van fraai wonen, natuur en recreatie. Hoe zit het met de werkgelegenheid, waar is het sociaal klimaat prettig, de criminaliteit laag. Elsevier vergelijkt jaarlijks alle 430 gemeenten om te bepalen wat de beste woonplek is in Nederland en wij volgen deze cijfers voor het vierde opeenvolgende jaar.

Na een prima notering in de top 50 (plaats 45) in 2007 zakte de gemeente G’berg in 2008 naar plaats 68. 2009 verslechterde de positie van de gemeente G’berg verder en noteerde positie 121 op de Elsevier-ranglijst van ‘De beste gemeenten’. Ook in 2010 is sprake van een verdere verslechtering en neemt G’berg positie 195 van de nu totaal 430 gemeenten.

G’berg scoort in het overzicht ‘zeer goed’ op de volgende onderdelen:

  • Sociaal-economisch klimaat
  • Verkeersveiligheid
  • Nabijheid winkels

‘Matig’ wordt echter genoteerd op de volgende onderdelen:

  • Nabijheid ziekenhuis
  • Nabijheid huisarts
  • Werkloosheid
  • Nabijheid cultuur
  • Bereikbaarheid per trein
  • Digitaal loket gemeente

En op het onderdeel ‘leefomgeving’ vermeld het overzicht zelfs een ‘zeer matig’.

De positie op de ranglijst en de verschillende onderdelen lijken dan ook volop ruimte tot verbetering te bieden.

Het volledige overzicht is na te lezen in Elsevier nummer 25 dd 26 juni 2010.