G’berg: overschot van half miljoen

Het college stelt voor het grootste deel daarvan in de reserve voor de Westtangent te storten. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2007, waar de gemeenteraad volgende week over praat. Het meest opmerkelijk aan het positieve saldo is het grote verschil met het voorziene tekort in de najaarsnota. Toen werd nog rekening gehouden met een negatief saldo van anderhalf miljoen euro, een verschil dus van liefst twee miljoen euro met het uiteindelijke resultaat.

Burgemeester Matthieu Meijer en wethouder Louise Laurijssen (Financiën) zijn blij met het resultaat, maar relativeren het positieve saldo van vijf ton. Meijer: “Wij waren zelf ook benieuwd naar de redenen van het grote verschil ten opzichte van eerdere prognoses. We hebben gekeken met welke incidentele en welke structurele meevallers we te maken hebben gekregen. En helaas hebben we moeten concluderen dat de meeste meevallers incidenteel waren. Aan de andere kant zou het niet goed zijn als we vooral met structurele meevallers te maken zouden hebben, want dat zou betekenen dat je onze begroting met een korreltje zout moet nemen.”

De grootste meevallers waren te noteren op het gebied van gunstig uitgevallen aanbestedingen. Wethouder Laurijssen: “Daarnaast is een aantal werkzaamheden nog niet uitgevoerd en hebben we op een groot aantal punten kleine voordelen behaald.” De wethouder is kritisch. “Het is gebleken dat we financiële tegenvallers inmiddels vrij goed in kunnen schatten, maar dat kunnen we nog onvoldoende aan de kant van de meevallers.” Burgemeester Meijer concludeert dat de kwaliteitsslag die de gemeente de laatste jaren maakt, vruchten begint af te werpen. “We hebben de laatste tijd veel geïnvesteerd in onze afdeling financiën. Het is mooi dat zich dat uitbetaalt. Onder andere hierdoor kunnen we deze jaarstukken al een maand eerder dan gepland aan de raad aanbieden. En dat is een goed vooruitzicht voor juni, als we met deze gegevens in de vorm van de kadernota gerichter vooruit kunnen kijken.”