G’berg stemt voor Het Alternatief

Bewoners van het historisch centrum van Geertruidenberg kiezen in grote meerderheid (85 procent) vóór Het Alternatief als stedenbouwkundig plan voor vernieuwing van de oude binnenstad.Dat blijkt uit een referendum dat de ondernemersvereniging De Brug hield tijdens het tentoonstellen van een maquette van Het Alternatief in het zorgcentrum De Riethorst. Zij die hun stem uitbrachten, 115 in totaal, vertegenwoordigen evenveel woningen uit de omgeving Koestraat, Venestraat en uit de buurt rond de Zoutmanstraat.

Meest opvallend aan Het Alternatief is een middeleeuws aandoende muur met vestingwoningen en een lagere bouwhoogte dan het door de Woningstichting Geertruidenberg (WSG) aan de gemeente gepresenteerde plan. De WSG heeft de ondernemersvereniging uitgenodigd het plan te komen presenteren. De maquette is al verhuisd naar de burelen van de WSG.

“De expositie en de stemming zijn een groot succes geworden”, aldus waarnemend voorzitter Toon Siemons van de ondernemersvereniging. Secretaris Tini Nieuwenhuijsen: “Het bewijst dat de mensen achter dit plan staan. De eerdere opstand in Den Berg ontstond, omdat de gemeente niet eerst naar de mensen geluisterd had. Dit plan wordt wel positief gedragen. We kregen ook veel bruikbare ideeën binnen.” Een paar opmerkingen op de stembriefjes: ‘Minder kolossen’ en ‘Maak er een bruisende stad van’. Van Nieuwenhuijsen: “Mensen willen echt meedenken. Dat is nu wel aangetoond. We rekenen erop dat bewoners die positieve krachten nu ook organiseren om zo samen met de WSG en de gemeente aan de toekomst van Geertruidenberg te bouwen.”