G’berg wenst geen groei bedrijvigheid?

Reeds geruime tijd probeert de gemeente te komen tot een nieuw bestemmingsplan Dombosch. Door interne gemeentelijk problemen loopt dit proces – inclusief het overleg met ondernemers en ondernemersvereniging VOG – reeds meerdere jaren. Wens van alle partijen is nu echter om binnen afzienbare tijd tot een nieuw bestemmingsplan te komen.

Recentelijk heeft het VOG-bestuur daarom het concept-ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Dombosch ter inzage gehad en na 1e lezing met verantwoordelijke ambtenaren besproken. Dit concept-ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Dombosch – zoals opgesteld door de gemeente – toont nog wel wat opmerkelijke onvolkomenheden doch duidelijk is wel te zien dat men er constructief mee aan de slag is gegaan om te komen tot een bestemmingsplan binnen afzienbare tijd. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat beschreven staat dat de gemeente ‘een verdere kwantitatieve groei van de bedrijvigheid niet voorstaat. Lokale bedrijvigheid dient wel mogelijkheden geboden te worden, evenals de groei van bestaande bedrijvigheid’.

De gemeente wil dus geen groei van bedrijvigheid? Eenzelfde uitlating zoals ook terug te vinden is in het voorontwerp bestemmingsplan Gasthuiswaard (2006). Een aanname/standpunt echter welke noch onderzocht noch onderbouwd is. Men wijkt hiermee af van datgene wat beschreven is in het nog van toepassing zijnde structurievisieplus-plan en van datgene wat is beschreven in het Streekplan zoals vastgesteld door de provincie.

Eerder (en ook via officiƫle weg) heeft het VOG-bestuur reeds bemerkingen geuit over dit ingenomen standpunt. Ook nu zal het VOG-bestuur dit weer gaan doen omdat het minimaal vreemd is dat het gemeentebestuur zonder onderbouwing een dergelijk standpunt blijft innemen.