G’berg wil rem op bouw

Bijsturen op het woningcontingent. Niet te veel bouwen en als je dan toch bouwt: vooral starterswoningen. Dat is kort gezegd de taak die het gemeentebestuur van Geertruidenberg voor ogen staat aan de hand van de conceptwoonvisie, die in januari besproken wordt in de gemeenteraad.

Geertruidenberg bouwt te veel, is de conclusie die je aan de hand van de papieren cijfers zou kunnen trekken. Volgens de prognose van de provincie uit 2008 heeft Geertruidenberg behoefte aan 605 woningen van 2009 tot 2020. Inmiddels zijn er 767 gebouwd en/of in aanbouw en zijn er nog bouwplannen voor 665 woningen.

Dat maakt een totaal van 1.432 woningen. Veel te veel dus. Of, zoals er in de conceptvisie staat: ‘De woningbouwambitie ligt aanmerkelijk hoger dan de woningbehoefte.’

Dat Geertruidenberg zo veel heeft gebouwd, is een gevolg van de uitvoering van de pilot ‘bouwen binnen strakke contouren’, legt wethouder Wim Quirijnen uit. In 2003 heeft de provincie Geertruidenberg geselecteerd voor deze pilot. Geertruidenberg kon plannen maken voor woningbouw binnen de vooraf getrokken begrenzing van het stedelijk gebied. Die plannen werden niet getoetst op het aantal woningen, er werd alleen gekeken naar de planologische voorwaarden. Quirijnen: “In de prognoses van de provincie in 2008 zijn de cijfers van de pilot niet verwerkt. In 2011 komt de provincie met nieuwe bevolkingscijfers. En dan zal blijken dat door de pilot de woningbehoefte is gestegen. Er zijn meer mensen in Geertruidenberg komen wonen.”

Ligt elders de migratie op 0 procent, in 2009 was de migratie in Geertruidenberg 1,49 procent. Geheel in lijn met de stijging van de woningvoorraad is ook de bevolkingsomvang gestegen. Na 2007 is er een stijging van 380 inwoners. Ook is het aantal geboorten sterk toegenomen. Van 204 in 2007 naar 241 in 2009. Een grotere woningbehoefte dan elders dus. Maar hoe groot? Quirijnen: “Bijna al onze ambities zijn al vastgelegd in plannen. Er is nog ruimte om te schuiven met 250 woningen.”

De gemeente moet een strakkere regie voeren over de woningbouw. Nieuwbouwplannen zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Er worden prestatieafspraken gemaakt met de corporaties.

Het bouwen van starterswoningen krijgt topprioriteit. Tussen 2004 en 2009 zijn er maar 43 starterswoningen gebouwd. Dat is 5 procent van de nieuwbouw. Dat percentage moet worden opgetrokken naar 20 procent, staat in het woondocument. Ook moet er na alle focus op nieuwbouw aandacht komen voor de bestaande wijken. Er zijn grote verschillen in woongenot. Bewoners geven gemiddeld een 7,2 voor de kwaliteit van hun woning. De hoogst scorende wijk is Nieuwe Polder met een 8,1. De laagste score is voor Raamsdonksveer Centrum West met een 6,5.