G’berg wordt gemeente Oosterhout?

In de recente VOG-bijeenkomst werd geopperd dat een verdergaande (economische) samenwerking tussen de gemeenten G’berg, Oosterhout en Made-Drimmelen zinvol is. Ondanks dat dit slechts een stelling in een discussieforum was (in welk forum oa de wethouders economische zaken van deze gemeenten zaten) blijkt zaterdag jl in BNdeStem dat deze stelling niet op zich staat.In Oosterhout werd donderdag jl door de gemeenteraad een motie van de VVD aangenomen die gericht is op het uiteindelijk komen tot 1 Dongemond-gemeente. Om te voorkomen dat Breda bij een eventueel volgende gemeentelijke herindeling stukken land van Oosterhout gaat inpikken, wil men namelijk dat Oosterhout veel nauwer gaat samenwerken met Dongen, Drimmelen en Geertruidenberg. Gemeenschappelijk voorzieningen worden hierbij genoemd zoals zwembaden, een crematorium en sportvoorzieningen.

Maar is dit de positie waarin de gemeente G’berg zich wil manoeuvreren? Er gebeuren goede dingen in G’berg doch voor een aantal zaken zou samenwerking wellicht zinvol zijn. Enig (actief) economisch beleid ontbreekt nog steeds maar er is wel sprake van een grote economische bedrijvigheid. De buitensporige woningbouw vraagt zoveel ambtelijke en bestuurlijke aandacht dat voor andere zaken minder tijd overblijft en/of geld beschikbaar is. Na jaren eraan werken is men niet in staat een bestemmingsplan voor een bedrijventerrein af te ronden. Er is een groot collectief van ondernemers en een dialoog welke combinatie echter slechts moeizaam tot daadwerkelijke resultaten leidt. Er………………..

Maar is gaan samenwerken dan een oplossing. En helemaal wanneer de intentie van Oosterhout primair is om de toenadering van Breda te voorkomen. Zou beter zijn wanneer Oosterhout de kwaliteiten van haar buurgemeenten onderkende en ze op basis hiervan samenwerking nastreefden.