‘Geen algemeen verbod vrachtverkeer’

Als het aan het Bergse college van B en W ligt, komt er geen algemeen verbod voor vracht- en bouwverkeer voor de Bergse Stationsweg, de Kasteellaan, Het Spant en de Keizersdijk. Wel wil het college een breedtebeperking op de Stationsweg, met een maximum van 2,6 meter, om het landbouwverkeer te weren.

De SP diende in januari een motie in om het vracht- en bouwverkeer te weren in en rondom het centrum van Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Een adviesbureau onderzocht de haalbaarheid van een dergelijke verkeersmaatregel. In juni zijn verkeerstellingen uitgevoerd ter hoogte van de brug. Hieruit bleek dat het aandeel vrachtverkeer 6,3 procent is van het totale aantal motorvoertuigen. Hierin zijn ook de lijndiensten van Veolia, het bestemmingsverkeer en vuilophaaldiensten opgenomen. Het meeste vrachtverkeer komt vanuit Geertruidenberg richting Raamsdonksveer, namelijk 4 procent. Normaal gesproken worden harde maatregelen pas genomen als het percentage hoger ligt dan 10 procent.

Ook zijn er gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat om op de A27 en A59 door middel van borden het vrachtverkeer te begeleiden. Dit lijkt of niet mogelijk of weinig effect te hebben. Ook wil het college een fietscampagne starten. Fietsers vanaf Made richting Raamsdonksveer zouden namelijk vaak aan de verkeerde kant van de weg rijden. Het college stelt een aantal maatregelen voor: van de Stationsweg weer een voorrangsweg maken; de voorrangssituatie voor fietsers ter hoogte van het Plantsoen ongedaan maken. Ook moeten bromfietsers op de rijbaan rijden.

Een BOA zorgt ervoor dat de fietsers de juiste route nemen. Ook wordt een flyer uitgedeeld. Wie zich niet aan de juiste route houdt, riskeert een boete van 65 euro.

De gemeenteraad beslist 28 oktober over de voorgestelde maatregelen.