Geen animo voor subsidie

Niet een van de sportverenigingen in de gemeente Geertruidenberg heeft in 2009 een beroep gedaan op de regeling voor het subsidiëren van sportstimuleringsactiviteiten gericht op jeugdigen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de gemeente Geertruidenberg over het afgelopen kalenderjaar.

Sportverenigingen komen in aanmerking voor een bijdrage van vijfhonderd euro per jaar als ze initiatieven willen ondernemen om jongeren te werven. “We hebben alle verenigingen destijds aangeschreven om de regeling onder de aandacht te brengen”, zegt een gemeentewoordvoerster. “Ook is er een publicatie over geweest. Maar helaas zonder het gewenste effect.”

Sportwethouder Albert Smit vraagt zich of dat ook echt gebeurd is. “Kenmerk is dat jongeren allemaal achter de computer of tv verdwijnen. We proberen daarom jongeren in bredere zin bij het verenigingswerk te betrekken. In dat licht vraag ik me af of we in het verleden wel voldoende hebben gecommuniceerd naar de verenigingen dat deze regelingen bestaan.”

Smit kan zo een paar voorbeelden noemen van situaties waarin een dergelijke subsidie van pas kan komen. “De carnavalsvereniging in Geertruidenberg wil leden blijven betrekken. En ook het beachhandbal van HMC zou je kunnen doortrekken naar andere sporten.”

Uit het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening blijkt verder dat er in 2009 veel geld niet is ingezet op jongerengebied: 68.000 euro. Het leeuwendeel daarvan zit hem in het niet realiseren van een jongerencentrum. Een fysiek centrum is er niet gekomen, en als het aan de nieuwe coalitiepartijen ligt, komt dat er ook in de komende vier jaar niet.