Geen blauwe zone in centrum Raamsdonksveer

In 2011 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij een blauwe zone wil in een deel van het centrum van Raamsdonksveer. Het zou gaan om een proef. Na een bepaalde tijd zou de gemeente de proef evalueren.

Op 10 april 2014 maakten we het voornemen kenbaar een verkeersbesluit over de blauwe zone te nemen. Hierop kwamen diverse zienswijzen binnen die gemotiveerd zijn meegenomen of afgewezen. Op 11 september 2014 namen we het daadwerkelijke verkeersbesluit om de zone in te stellen. Een belanghebbende stelde hiertegen beroep in.

Op 29 april 2015 deed de Rechtbank hierover een uitspraak. Zij vernietigde het besluit. De Rechtbank geeft aan dat het probleem dat een blauwe zone oplost, (vooralsnog) niet bestaat in het centrum van Raamsdonksveer.

Dit betekent dat wij op dit moment geen blauwe zone invoeren in het centrum van Raamsdonksveer.