Geen brandvergunning meer nodig in de horeca

Horecabedrijven hoeven over een jaar geen brandvergunning meer aan te vragen. Om de regeldruk te verminderen moeten eigenaren van gebouwen waar meer dan vijftig mensen kunnen verblijven, straks alleen melden aan de gemeente dat zij een gebouw in gebruik nemen.

De gemeente bepaalt of er controle komt, bevestigde gisteren een woordvoerder van het ministerie van VROM. De maatregel moet in augustus 2007 in werking treden. Hij maakt op den duur 80 tot 90 procent van de gebruiksvergunningen overbodig, denkt het ministerie. Cafés, disco’s, restaurants en andere grote bedrijven vallen eronder. Ziekenhuizen en gebouwen waar ’s nachts mensen verblijven, blijven vergunningplichtig, aldus de VROM-woordvoerder. Hij benadrukt dat de nieuwe afspraken bedrijven niet ontslaan van de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid. De controlerende functie van de gemeente wijzigt ook niet.

Het bedrijfsleven is blij met minder regels. Ze besparen ondernemers jaarlijks 7,6 miljoen euro aan leges. Voor meldingen zijn ze geen geld kwijt, een vergunning kost daarentegen gemiddeld 633 euro, aldus de zegsman in Den Haag.De nieuwe voorschriften gelden door het hele land. Tot nog toe kon het per gemeente verschillen.

Koninklijk Horeca Nederland juicht de nieuwe regels toe. „Zij zijn duidelijk en het scheelt de ondernemers heel veel administratieve lasten“, aldus een woordvoerster. Een woordvoerder van de landelijke brandweervereniging NVBR zegt blij te zijn dat de administratieve lastendruk voor de brandweer minder wordt. Wel uit hij enige zorgen over de uitwerking van de nieuwe regeling. „De prioriteit is in het geding. Nu worden er hoge veiligheidseisen gesteld door de gemeenten. Maar er is een risico: Wat als een gemeente minder geld wil uitgeven aan controle door de brandweer?“ Ook vraagt de woordvoerder zich af of de horecaondernemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. „Nu worden ondernemers bij de aanvraag van een brandvergunning goed begeleid door de brandweer. In de toekomst zijn zij veel meer op zichzelf aangewezen. De vraag is of de brandveiligheid hiermee gediend is.“

De Brandwonden Stichting is furieus. „Het is vragen om ellende.“ Volgens de stichting bespaart het de overheid bovendien een hoop geld. „De kosten voor opvang en nazorg van de Volendamse brandwondenslachtoffers bedroegen bijvoorbeeld meer dan 30 miljoen euro. De overheid werd aansprakelijk gesteld. De gemeente had immers gefaald in haar handhavingsbeleid. Als je als overheid de verantwoordelijkheid terugschuift naar de burger, kun je ook nooit aansprakelijk gesteld worden. Dat scheelt veel geld.“