Geen criminaliteit Dombosch week 8

De beveiliging op bedrijventerrein Dombosch blijkt een nuttige voorziening. Want de regio heeft last van vele inbraken tot meerdere soms per dag maar op Dombosch is het rustig. Komende periode zullen we deze constatering ook onderbouwen met de meldingen/cijfers zoals wij van beveiliger Alert Security krijgen.

Alert Security meldt dat het week 8 vrij rustig was:

  • 6 keer een alarmmelding van een bedrijf zonder bijzonderheden. Belangrijke oorzaak was een stroomstoring op Dombosch die een aantal alarminstallaties ontregeld bleek te hebben.
  • Extra controlerondes oa vanwege een brandende kantinverlichting die normaliter automatisch uit gaat.

Binnen de nieuwe opzet is Alert Security met specifieke controles op panden begonnen en de bevindingen daarvan zullen ook gedeeld gaan worden evenals door hen gedane algemenere constateringen op de openbare weg. Ondernemers kunnen zo een beter beeld krijgen van wat er gebeurt en geconstateerd wordt.