Geen deelname aan ‘uitvoeringsgroep’ retail

Het VOG-bestuur zal niet ingaan op een verzoek van de gemeente om ‘mee te praten’ over de winkelgebieden in Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Deze keuze is gebaseerd op onduidelijke doelstellingen van de werkgroep in combinatie met de actualiteit + historie.

Na het recente gepubliceerde rapport ‘Perspectief Winkelgebieden Amerstreek’ wijden wij hier enkele artikelen aan. Hierin merkten we onder andere op dat ons inziens de gemeente de winkelleegstand bagatelliseert. Dit standpunt is ook inhoudelijk onderbouwd. Wat echter volgde was een open brief via de media van de verantwoordelijk wethouder waarin het eigen standpunt als bepalende factor werd opgevoerd en de dialoog dus wordt vermeden. Dat hierbij bestuursleden in persoon werden genoemd achten wij ook nog eens ongepast.

Ondanks onze navraag wil de gemeente niet inhoudelijk ingaan op deze open brief en de wijze van verspreiding. Men volstaat in de constatering dat men dit zo correct doet omdat middels ‘de onjuistheid van de stelling in de berichtgeving ten onrechte de gemeente en haar medewerkers in een kwaad daglicht gesteld worden‘. De medewerkers worden in een kwaad daglicht gesteld???? Vervolgens ontvingen we echter wel een uitnodiging voor de ‘uitvoeringsgroep retail’ 2 februari.

Een dergelijke uitnodiging nemen we serieus. Maar als ondernemers willen we dan wel aan de slag met concrete zaken die tot concrete oplossingen leiden. Het kader waarbinnen een werkgroep kan/mag werken bepaalt namelijk de kans op resultaat. Zonder een dergelijk kader, mandaat en doelstelling ontstaat anders de zoveelste werk/klankbord/praatgroep (winkel)centrum nadat eerdere klankbordgroepen afgelopen 10 jaar zonder resultaat gestrand zijn. Werkgroepen waaraan de VOG overigens steeds wel deelnam.

We betreuren ons besluit overigens. Maar meer van hetzelfde zal waarschijnlijk meer van hetzelfde opleveren.