Geen Donner Kippenhuis Keizersdijk 53a

In de openbare besluitenlijst van het College dd 10 september 2013 valt oa het volgende te lezen:

Onderwerp: Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit van 10 juni 2013 inhoudende de afwijzing op het verzoek tot handhavend optreden tegen de groei van het aantal onwettige kapsalons in de gemeente Geertruidenberg.
Besluit:
1. het bezwaarschrift kennelijk niet- ontvankelijk te verklaren;
2. het bestreden besluit d.d. 10 juni 2013, verzonden op 10 juni 2013 in stand te laten.

Onderwerp: Vestigen van een Donner kippenhuis op het adres Keizersdijk 53a te Raamsdonksveer
Besluit:
1. In principe geen medewerking te verlenen middels afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 Wabo om de vestiging van een Donner Kippenhuis op het adres Keizersdijk 53a te Raamsdonksveer mogelijk te maken.
2. De initiatiefnemer hierover informeren en dit bevestigen middels de bijgevoegde conceptbrief.

De volledige besluitenlijst is te vinden op geertruidenberg.nl en via volgende link.