Geen economisch beleidsplan (reactie VOG)

GEERTRUIDENBERG – Geertruidenberg krijgt geen economisch beleidsplan voor de verkiezingen in maart. Het huidige college acht het onmogelijk om zo’n plan binnen een paar maanden te maken. Burgemeester Matthieu Meijer zegde tijdens de finale begrotingsbehandeling wel toe voor 1 maart met een notitie over het economisch beleid te komen.

Januari 2005 vond er overleg plaats tussen het bestuur van ondernemersvereniging VOG en Burgemeester Meijer, wethouder Smits en mevr. de Wolf. Aangaande de portefeuille economische zaken en het economisch beleid werden in dit overleg volgende vragen gesteld en volgden vermelde antwoorden:

Bestaat er een portefeuille economische zaken? “Ja”.
Welke middelen zijn beschikbaar voor deze portefeuille? “Geen”.
Is er een nota economisch beleid? “Nee en een dergelijke nota achten wij ook niet wenselijk of noodzakelijk. Wij zien het praktisch nut of de toegevoegde waarde van een dergelijke nota niet”.

Afgaande op deze antwoorden in januari is men ten aanzien van dit onderwerp nu een andere mening toegedaan. Dit resultaat is dan in ieder geval behaald. Gebrek aan tijd is nu echter reden waarom een economisch beleidsplan niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden…

Binnen de gemeente Geertruidenberg is sprake van een relatief groot aantal bedrijven. Bijvoorbeeld op Dombosch zijn meer dan 225 bedrijven gevestigd welke werkgelegenheid bieden aan meer dan 5.000 mensen. Bedrijven geleidt door ondernemers welke ook in deze roerige tijden blijkbaar in staat zijn om hun bedrijven op goede wijze te continueren. Samenwerking tussen gemeente en ondernemers ontbreekt binnen deze gemeente echter tot op heden voor een groot deel. Een samenwerking welke voor alle partijen uiteindelijk voordeel op zal leveren. Ondernemersvereniging VOG heeft als één van de doelstellingen te pogen te komen tot deze samenwerking en een economisch beleidsplan zou een goede basis kunnen vormen voor een dergelijk samenwerking.

Ondernemersvereniging VOG heeft dus nu als resultaat bereikt dat men de noodzaak inziet van een economisch beleid. En vervolgens wordt de factor tijd als beperkende factor gebruikt. Blijft de factor geld in ieder geval nog over om in een later stadium als beperkende factor te gebruiken…

Ondernemersvereniging VOG blijft zich derhalve zorgen maken over het ontbreken van een economisch beleid binnen de gemeente Geertruidenberg en blijft zich hiervoor inzetten. Meer info over ondernemersvereniging VOG is te vinden op de website vogweb.nl.