Geen geld voor aanpak centrum?

In theorie heeft/had men onvoldoende gereserveerd als dekking ‘gelden Keizersdijk’ (zie ook artikel februari 2010) .Tegelijkertijd beloofde men begin 2010 op zo kort mogelijke termijn ook de rest van het centrum van R’veer aan te pakken.

Zuiver positief gedacht was deze aanpak van het gehele centrum op korte termijn in theorie mogelijk. Maar welk realiteitsgehalte hebben/hadden de gedane beloften?

Wanneer we volgen wat er gecommuniceerd wordt dan zou het zo zijn dat de aanpak van de Keizersdijk door een ontwikkelaar voldaan zou worden. Omdat de ontwikkeling van een supermarkt aan de Keizersdijk echter (nog) niet doorzet zou de gemeente deze aanpak van de openbare ruimte (circa €750.000,-) uit eigen middelen voldaan hebben en zou men op het moment niet meer geld willen/kunnen uitgeven aan het centrum. Voor een doorgang van de aanpak zou dan de supermarktontwikkeling uitgevoerd moeten worden maar dit kan 2015 of later worden.

Voorgaande is suggestief en gebaseerd op geluiden welke we waarnemen. Wel kan gesteld worden dat de gedane beloften tot op heden geen realiteitsgehalte hebben. Het zou minimaal jammer zijn voor ondernemers en inwoners wanneer men de materie op deze wijze blijft continueren. De historie stemt echter tot minimaal twijfel.