Geen publiek bij vergadering

Op het allerlaatste moment besloot de commissie Grondgebiedzaken van de gemeente Geertruidenberg gisteravond dat er in besloten kring vergaderd moest worden over de nieuwe fiets- en wandelbrug. Pers en publiek (een persoon) moesten de vergaderzaal na een korte discussie verlaten.

De meerderheid van de commissieleden was bang dat er cijfers over het beschikbare budget voor meerwerk op straat zouden komen te liggen. Cijfers waarmee de aannemer wellicht zijn voordeel zou kunnen doen. Adriaan de Jongh (CDA) vroeg zich als eerste af, welke betekenis er gehecht moest worden aan het stempel ‘vertrouwelijk’ dat op sommige vergaderstukken stond. Verantwoordelijk CDA-wethouder Ad van Onzenoort zei er geen moeite mee te hebben in het openbaar te vergaderen als sommige bedragen, bijvoorbeeld die welke de gemeente incalculeert voor onvoorziene zaken tijdens de bouw, maar niet genoemd zouden worden. Tosha Vos (Keerpunt 74) vond echter dat ze dan niet op een verantwoorde manier kon discussieren. Ook Jan van Oort (Groen Links) had grote moeite met een openbare vergadering. „Er liggen hier cijfers, waarvan ik van een deel absoluut niet wil, dat die in de openbaarheid komen“, zei hij. Commissievoorzitter Piet de Peuter (Groen Links) zei in principe geen voorstander te zijn van besloten vergaderingen. „Maar ik kan me in dit geval wel voorstellen dat een discussie zonder cijfers te noemen niet eenvoudig zal zijn.“ Hij stelde voor te stemmen. De meerderheid bleek liever achter zonder publiek te vergaderen.