Geen ruimte voor 1800m2 super G’berg

Na massaal protest heeft de wethouder deze week besloten te komen met een herzien plan voor de oude Kom van G’berg. Oa vonden de onwonenden de nieuwbouwplannen veel te hoog en te kolossaal. Over de komst van een supermarkt is men het echter eens maar de grootte wordt wel ter discussie gesteld. Een genoemd supermarktoppervlak van 1800m2 is overigens strijdig met een recent uitgevoerd detailhandelsonderzoek.

In het recente (en in opdracht van de gemeente) uitgevoerde detailhandelsonderzoek is een totaal huidig winkeloppervlak (supermarktaanbod in m2 wvo) in de gemeente vastgesteld van 4075m2. In de nieuwe situatie na verplaatsing van de supermarkt naar de Keizersdijk stijgt het totaal winkeloppervlak supermarkten binnen de gemeente naar 4115m2.

Rekening houdend met de groei van de bevolking heeft men in het detailhandelsonderzoek een uitbreidingsruimte vastgesteld van 850 a 900m2. In de nieuwe situatie stijgt het totaaloppervlak iets waardoor er circa 800m2 zou overblijven. Dit is echter een veel kleiner oppervlak dan de 1800m2 die bij het bestemmingsplan Oude Kom benoemd is.

Bewoners ageerden reeds tegen een dergelijk formaat supermarkt vanwege het verkeer dat dit met zich mee zou brengen. Het uitgevoerde detailhandelsonderzoek heeft daarbij ook een kleinere mogelijke uitbreidingsruimte vastgesteld dan datgene wat men nu heeft beschreven. Een materie dus waar men zeker nog eens aandachtig naar moet kijken.