Geen spoedaanpak A27 Breda-Gorinchem

In opdracht van minister Camiel Eurlings gaat Rijkswaterstaat 30 knelpunten met spoed aanpakken. Als gevolg van deze spoedaanpak zijn in 2011 10 knelpunten opgelost. Voor de andere 20 is de schop de grond ingegaan. De 30 knelpunten worden niet alleen op korte termijn aangepakt, ze kunnen ook nog eens sneller worden aangepakt dan gebruikelijk. De tijdwinst zit ‘m onder andere in kortere en eenvoudigere procedures.

Aangezien de A27 rondom Hooipolder en Gorinchem bekende knelpunten zijn binnen een landelijk infrastructureel knooppunt zou men verwachten dat deze ook opgenomen zouden worden bij een dergelijke spoedaanpak. Dit blijkt echter helaas niet het geval. De A27 zal wel op 2 plaatsen aangepakt worden maar dit is alleen binnen de regio Utrecht.

De meeste projecten van deze spoedaanpak bevinden zich in de regio’s Utrecht en Amsterdam. Daarbuiten betreft dit alleen een tweetal projecten in de regio Zwolle en een drietal in de regio Eindhoven. De driehoek Breda-Gorinchem-Bergen op Zoom blijkt voor geen enkel infrastructureel project binnen deze spoedaanpak in aanmerking te komen.