‘Geen steek verder’ met Fort Lunette

Gelezen in BNdeStem


Wethouder Wim Quirijnen moet zijn huiswerk over doen. Er moet een nieuw voorstel komen over de toekomst en de gebruikers van Fort Lunette.

“Dit is een ratjetoe”, vond Jan van Brummelen van UwDrieKernen over het raadsvoorstel van Quirijnen. “We zijn nog even ver als twee jaar geleden. En dat terwijl de restauratie van het fort in volle gang is”. Hij stond niet alleen in zijn kritiek. Unaniem vond de raad dat het voorstel te veel open eindjes bevatte. Quirijnen’s fractie, Partij Samenwerking, hield zich buiten de discussie.

In het raadsvoorstel staat dat diverse gegadigden zich hebben gemeld, maar dat de voorkeur uit gaat Bootje Gezond, scouting Mafeking en- mogelijk- ondergronse opslag van datagegevens door een Frans bedrijf. Dit laatste alternatief zou geld in het laatje brengen. Hoeveel geld kon Quirijnen nu nog niet zeggen. Evenmin lag er een kosten-batenanalyse klaar van gebruik door Bootje Gezond en Mafeking. “Laten we ophouden”, oordeelde Mirjam de Groot (PvdA), “U ziet toch dat dit voorstel het niet gaat halen.”