Geen verbod vrachtverkeer G’berg

Een algeheel vrachtwagenverbod voor de Stationsweg, Kasteellaan en Het Spant zit er volgens het college van B en W van Geertruidenberg niet in. De Stationsweg in Geertruidenberg en de twee wegen in Raamsdonksveer voldoen volgens het college niet aan de eisen die de wet stelt.

Er is niet genoeg aanleiding voor een verbod. Dat schrijft het college in een nieuw voorstel aan de raad.

Wel is het gemeentebestuur van plan voor de Stationsweg een verbod in één richting in te stellen voor het vrachtwagenverkeer vanuit de richting Made (Centrale- weg/Monnikenweg). Hiermee moet sluipverkeer in de toekomst worden tegengehouden, omdat het straks wellicht niet meer mogelijk is om via de watertoren vanaf de A59 de A27 richting Utrecht op te gaan. Ook wil het college voor de Stationsweg een breedtebeperking van 2,60 meter instellen.

In het coalitieprogramma is opgenomen dat de Stationsweg vrachtwagenluw gemaakt zou worden. In het najaar van 2010 lag vervolgens een raadsvoorstel op tafel om vrachtwagens daadwerkelijke van de Stationsweg te weren door een breedtebeperking van 2,60 meter. De gemeenteraad veegde het voorstel in oktober echter vrijwel direct van tafel en nam een motie van de SP aan voor een verbod voor vracht- en landbouwverkeer op de drie wegen. Het college moest met een nieuw voorstel komen, dat donderdag 28 april aan de orde komt in de raadsvergadering.

De gemeente moet op een aantal punten een motivering geven voor zo’n verbod. Maar op het gebied van verkeersveiligheid zou er bijvoorbeeld geen gevaarlijke situatie zijn. De ongevallencijfers geven geen aanleiding tot bijzondere maatregelen. Auto’s, vrachtauto’s en fietsers zijn op de meeste van de genoemde wegen gescheiden van elkaar, of worden in de toekomst gescheiden (zoals bij de Kasteellaan, red.) Ook moet er een onderzoek komen naar de milieu- effecten van een verbod. Dat gaat ruwweg 20.000 euro kosten.

Volgens het college is de Stationsweg door de aanleg van de Monnikenweg al ontlast en zo ontworpen dat de inrichting niet uitnodigt om hier met zwaar verkeer doorheen te rijden. Bovendien stelt het college dat het met het aandeel van het vrachtverkeer in de genoemde straten wel meevalt.